UD-21: อยู่ดีกับปรีดา @ เมื่อพื้นที่จอดรถคนพิการมีมาตรฐาน ได้ประโยชน์อะไรอีก เมื่อ 7 เมษายน 2558

สวัสดีครับเพื่อนๆ บ้านผมอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำให้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ อยู่บ่อยครั้ง ไดพบเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่จอดรถของคนพิการ ในส่วนพื้นที่ของเซ็นทรัล โดยตรง เวลาผมมาใช้บริการ ผมมักจะมาขึ้นทางขึ้นลานจอดรถที่เป็นชั้นดาดฟ้าเดิมของอาคาร (เมื่อก่อนเป็นจัสโก้) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอาคารลานจอดรถของเซ็นทรัล จะมีจุดจอดรถที่เชื่อมเข้าตัวอาคารศูนย์การค้าี่ชั้น 3 บริเวณศูนย์อาหาร (Food Court) พอดี

สำหรับพื้นที่จุดจอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ มีการทาสีพื้นใหม่ ขยายพื้นที่ให้มีมาตรฐานมากขึ้น ทาสีฟ้า ดูเด่น เป็นพื้นที่เฉพาะ สำหรับคนพิการก็ต้องติดป้ายสัญลักษณ์คนพิการด้วยจึงจะได้จอด ส่วนตัวเห็นว่าดีมากๆ เพราะเท่ากับเป็นการสื่อสาร 2 ทาง คือ ตัวคนพิการเองก็ต้องมีความเข้าใจที่จะทำให้ผู้ให้บริการสบายใจด้วย ลองนึกภาพดูว่า ถ้าเราแสดงตัวว่าเป็นคนพิการ แต่ไม่ติดป้ายสัญลักษณ์คนพิการ แม้ว่า รปภ. จะอนุญาตให้จอด เมื่อคนพบเห็นก็คิดตำหนิ หรือคิดในใจได้ว่า ทำไมให้รถคนไม่พิการมาจอด จึงอยากให้ช่วยๆ กันนะครับ แล้วจะทำให้สังคมผสมๆ กลมกลืน กันไปเองครับ

กลับมาถึงพื้นที่ด้านข้างจอดรถคนพิการ ตามภาพจะเห็นสีฟ้าขีดตารางอยู่ จึงทำำให้คนพิการรุนแรงอย่างผมที่ถุงเก็บปัสสาวะเต็มพอดี ได้มีพื้นที่ให้น้องาสาสมัครที่มาขับรถให้ ช่วยเทปัสสาวะออกใส่ในชวดได้อย่างสบายๆ ไม่ต้องอึดอัด ครับ

ต้องขอชมเชย ขอบคุณ ที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล มีนโยบายดีๆ ในการปรับปรุงจุดจอดรถคนพิการและผู้สูงอายุ ใหม่ หากมีโอกาส ผมจะนำเสนอเฉพาะจุดจอดรถอย่างเดียวของเซ็นทรัล นะครับเพราะน่าสนใจมาก มีไอเดียหลายพื้นที่ ที่ตอบสนองแต่ละกลุ่มลูกค้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น