UD-25: อยู่ดีกับปรีดา @ นำเสนอโครงการ "Design Social Responsibility" ภายใต้โครงการ "CARE SHARE RARE" กับทาง Ashoka Thailand

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีงานสำคัญถึง 3 งาน งานแรกคือ การไปพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง คือ พี่สินี จักรธรานนท์ (ผู้อำนวยการ Ashoka Thailand) เพื่อปรึกษางานช่วยเหลือการปรับปรุงบ้านให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ แต่มีรูปแบบตามกิจการเพื่อสังคม งานที่สองคือ การไปเซ็นต์สัญญากับ TK PARK และงานสำคัญสุดท้ายคือไปร่วมงานพระพิธรธรรมสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ราษฎรอาวุโส ของประเทศไทย โดยผมนัดหมายกับพี่สินี ที่จะเข้าไปร่วมงานไว้อาลัยด้วยกันในตอนเย็น จึงตัดสินใจมาพบพี่สินีก่อนในตอนเช้าครับ

"ขอบคุณคุณ Preeda Limnontakul ที่แวะมาเยี่ยมเยียนและนำเสนอความคิดใหม่ๆ รวมทั้งโครงการขยายผลกระทบงานพัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ ที่ส่งเสริมให้อโชก้าสร้างพันธมิตรกับภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยด้วย — กับ Preeda Limnontakul" ข้อความที่พี่สินี โพสต์ลงใน facebook 


ถ่ายภาพกับพี่สินี หน้าสำนักงาน Ashoka Thailand

เนื่องจากผมมีไอเดียการทำโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ จากพื้นฐานเริ่มต้น โดยนำเสนอโครงการให้กับภาคเอกชน จึงต้องนำปรึกษากับพี่สินี เพื่อเกิดควลามร่วมมือกันของหลายภาคส่วน และในนามของ Ashoka Thailand ด้วยครับ ซึ่งเป็น Model หรือ Cell ที่จะสามารถนำไป copies ใช้ได้ทั่วโลกได้เช่นกันครับ

โครงการเป็นเรื่องการออกแบบครับ ชื่อ "DSR" หรือ "Design Social Responsibilities" เพื่อการออกแบบปรับปรุงบ้านให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในเขตชนบท มีฐานะยากจน ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น