DSR-005 ต่อบ้านเติมฝัน @ วันที่ 6 กันยายน 2561 @ พบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สวัสดีครับทุกท่าน ในระหว่างนี้ในส่วนงานกิจกรรมประสานงานเดินสายพบกับคณะอาจารย์ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย วันนี้ได้คิวพบกับ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องความร่วมมือในโครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" ของ SC ASSET บริหารจัดการโดย Ashoka Thailand ซึ่งเป็นอีกโครงการที่มีลักษณะความร่วมมือกับหลายหน่วยงานแบบองค์รวม คือ เอกชน มูลนิธิ มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ ที่จะช่วยกันร่วมมืดกันปรับปรุงบ้านให้คนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 80 หลังคาเรือน ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา)

ส่วนตัวดีใจที่ได้ร่วมมือกับอาจารย์อันธิกา เพราะอาจารย์ ทั้งสอน ให้ความรู้ และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกด้วยครับ สำคัญที่สุดที่ผมได้มีความรู้เรื่องงานออกแบบ จนสามารถมี "พื้นที่ชีวิต" ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนพิการด้วยกันเองในด้านการปรับสภาพแวดล้อม เพราะทางอาจารย์อันธิกา สวัสดิ์ศรี และอาจารย์ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ได้เสอนทุนปริญญาโทต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จนผมได้รับทุนการศึกษานี้ครับ ดังนั้นโครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" จึงเป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่มีต้นกำเนิดจากความรู้ที่ผมได้รับมาด้วยครับ โดยผนวกเข้ากับเรื่องการบริหารจัดการ การตลาด การช่วยเหลือสังคม ของภาคเอกชน อย่าง SC ASSET ครับ


อาจารย์อันธิกา ยังคงมุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ กับทุกๆ เรื่องเช่นเดิม อีกทั้งยังให้ความร่วมมืดอย่างดีกับความร่วมมือกันกับโครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" ซึ่งช่วงบ่ายผมก็จะได้เดินทางไปพบกับอาจารย์ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) อีกนัด ขากลับอาจารย์อันธิกา ยังช่วยเข็นรรถผม ผ่านทางลาดมาตรฐาน ที่ได้มีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาส่งถึงที่รถผมด้วย สะดวกสบายอย่างมากครับ ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ

ทุกท่านเตรียมพร้อมกับข่าวดีของประเทศไทยกับโครงการนำร่อง "ต่อบ้านเติมฝัน" โดย SC ASSET ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น