DSR-007 ต่อบ้านเติมฝัน @ วันที่ 7 กันยายน 2561 @ พบผู้นำคนพิการพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คุณธีรยุทธ สุคนธวิท และคุณภพต์ เทภาสิต

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ผมได้เดินสายพบกับคณะอาจารย์ครบทั้ง 5 มหาวิทยาลัยแล้ว ในกิจกรรมประสานงานนี้ผมยังมีนัดพบกับผู้นำคนพิการตามพื้นที่ 4 จังหวัดด้วยครับ ซึ่งในวันนี้ผมได้มาพบกับ พี่ธีรยุทธ สุคนธวิท (ผอ.ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี) และคุณภพต์ เทภาสิต (นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี) เพื่อความร่วมมือในโครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" ของ SC ASSET บริหารจัดการโดย Ashoka Thailand ซึ่งเป็นอีกโครงการที่มีลักษณะความร่วมมือกับหลายหน่วยงานแบบองค์รวม คือ เอกชน มูลนิธิ มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ ที่จะช่วยกันร่วมมืดกันปรับปรุงบ้านให้คนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 80 หลังคาเรือน ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา)

สำหรับความร่วมมือกับผู้นำคนพิการนั้น ทางเราต้องการให้ระดับพื้นที่ให้ข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความต้องการปรับปรุงบ้าน ในวงเงินงบประมาณมูลค่า 20,000 บาท จังหวัดละ 20 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 80 หลังคาเรือน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือ กลุ่มเป้าหมายบ้านที่ต้องการปรับปรุงนั้นมีจำนวนมาก แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ โครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" จึงเป็นโครงการที่เข้ามารองรับกลุ่มเป้าหมายนี้ด้วย เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ได้อีกทางหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่ธีรยุทธ คุณภาพต์ และทีมงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระจัหงวัดนนทบุรี ผมก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจที่พี่ๆ มีต่อคนพิการและผู้สูงอายุที่คุณภาพชีวิตยังไม่ดีพอ เพราะบ้านที่อยู่อาศัยยังไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นๆ เลย เริ่มต้นจากเรื่องแรกๆ ของชีวิตมนุษย์คือ บ้าน ซึ่งสำคัญมากๆ ในปัจจัยสี่ ก็ยังไม่พร้อม

โครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" ก็หวังว่า จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สามารถช่วยพี่น้องคนพิการในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

ทุกท่านเตรียมพร้อมกับข่าวดีของประเทศไทยกับโครงการนำร่อง "ต่อบ้านเติมฝัน" โดย SC ASSET ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น