DSR-006 ต่อบ้านเติมฝัน @ วันที่ 6 กันยายน 2561 @ พบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สวัสดีครับทุกท่าน ในระหว่างนี้ในส่วนงานกิจกรรมประสานงานเดินสายพบกับคณะอาจารย์ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย วันนี้ได้คิวพบกับ ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องความร่วมมือในโครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" ของ SC ASSET บริหารจัดการโดย Ashoka Thailand ซึ่งเป็นอีกโครงการที่มีลักษณะความร่วมมือกับหลายหน่วยงานแบบองค์รวม คือ เอกชน มูลนิธิ มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ ที่จะช่วยกันร่วมมืดกันปรับปรุงบ้านให้คนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 80 หลังคาเรือน ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา)

ส่วนตัวดีใจที่ได้ร่วมมือกับอาจารย์ฤทธิรงค์ เพราะอาจารย์ ทั้งสอน ให้ความรู้ และยังเป็นอาจารย์ประจำรุ่น อีกด้วยครับ สำคัญที่สุดที่ผมได้มีความรู้เรื่องงานออกแบบ จนสามารถมี "พื้นที่ชีวิต" ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนพิการด้วยกันเองในด้านการปรับสภาพแวดล้อม เพราะทางอาจารย์ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และอาจารย์อันธิกา สวัสดิ์ศรี ได้เสนอทุนปริญญาโทต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จนผมได้รับทุนการศึกษานี้ครับ ดังนั้นโครงการ "ต่อบ้านเติมฝัน" จึงเป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่มีต้นกำเนิดจากความรู้ที่ผมได้รับมาด้วยครับ โดยผนวกเข้ากับเรื่องการบริหารจัดการ การตลาด การช่วยเหลือสังคม ของภาคเอกชน อย่าง SC ASSET ครับอาจารย์ฤทธิรงค์ ยังคงความปราถนาดีต่อผู้คนเช่นเดิม ส่วนตัวมีความสุขที่ได้นำความรู้จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไปช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบร่วมกับหลายภาคส่วนในสังคมแบบองค์รวม ตื่นเต้น และเฝ้าดู โครงการนำร่องให้ลุล่วงเพื่อขยายแนวคิด ขยายระบบ ให้ช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ อย่างแท้จริงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ

ทุกท่านเตรียมพร้อมกับข่าวดีของประเทศไทยกับโครงการนำร่อง "ต่อบ้านเติมฝัน" โดย SC ASSET ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น